30.08.2018 - Roboty ziemne przy trasie głównej w km 16+000 - 17+000