30.08.2018 - DD18 i trasa głowna km 15+000 - 15+800