30.05.2018 - Przygotowanie terenu (odhumusowanie) pod budowę DD18 w km. 12+700 oraz S17 w km. 7+450