30.05.2018 - Betonowanie obiektu MS-4 (most drogi ekspresowej) w Góraszce w km. 5+154