29.11.2018 - WS-4 - zbrojenie i deskowanie skrzydła w km 12+441