29.11.2018 - WS-2 odc. 1.2 - deskowanie korpusu przyczółka w km 7+294