29.11.2018 - WD-5 - zbrojenie korpusu przyczółka P1 w km 18+306