29.11.2018 - WD-4 - zbrojenie i deskowanie poprzecznicy w km 17+039