29.08.2018 - T-3 - zbrojenie i deskowanie ustroju ramownicowego - segment 3 w km 5+143