29.08.2018 - PZM-1 - Roboty izolacyjne prefabrykatów w km 6+041