29.06.2018 - roboty mostowe w miejscowości Góraszka