29.06.2018 - Prace ziemne w km 7+303 (węzeł Wiązowna)