29.04.2020 - Warstwa ścieralna z betonu cementowego w km 14+800, Wola Ducka