29.04.2019 - Widok na MS-2 w km 6+984 - rozbióraka M1