29.01.2019 - Widok na obiekty WS-1 i MS-1 w km 6+600