29.01.2018 - rozpoczęcie wycinki drzew w pasie drogowym