28.06.2019 - WS-2 - wykonywanie murów z gruntu zbrojonego M1, M2 km 4+797