28.06.2019 - WD-2 - wykonywanie murów z gruntu zbrojonego