28.06.2018 - Prace porządkowe po wycince drzew w km. 6+750