28.02.2020 - TG w km 6+730, widok na obiekty MS-1 i WS-1