27.11.2019 - WS-1 - wykonywanie kapy na skrzydle w km 6+709