27.09.2018 - WS-2 - zbrojenie fundamentu w km 7+293