27.09.2018 - WS-1 - zbrojenie fundamentu w km 6+718