27.09.2018 - WD-1 - zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej oraz korpusu w km 9+369