27.09.2018 - Archeologiczne stanowisko militarne nr 4 w km 9+300 - strona lewa