27.08.2020 - Nasadzenia roślin na rabatach od km 12+350 do km 13+500, Wólka Mlądzka