27.08.2020 - DD10 - Wykonywanie rowów, humusowanie skarp