27.05.2021 - usuwanie wad i usterek przez Wykonawcę