27.05.2020 - S17 km 5+555-5+645 przejazd awaryjny str lewa wykonanie nawierzchni betonowej , Góraszka