27.05.2020 - S17 km 12+850 JL oznakowanie pionowe-wykopy i betonowanie słupków, Ostrów