27.05.2020 - DD09 km 2+300 wykonanie pobocza, Żanęcin