27.04.2021 - usuwanie wad i usterek przez Wykonawcę