27.03.2018 - hałdowanie materiałow na placu składowym w km. 4+049-5+650