26.08.2019 - WS-3 w km 11+417 - zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego