26.08.2019 - WS-2 w km 4+797- betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach