26.08.2019 - WD-1 w km 9+382 - montaż krawężnika oraz zbrojenie kap chodnikowych