26.04.2018 - odcinki próbne w miejscowości Góraszka, km. 4+490 - 5+650