26.02.2019 - WS-2 - zbrojenie i deskowanie skrzydła P2 JP oraz zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego JP i JL w km 7+294