26.02.2019 - WS-1 - deskowanie skrzydła P1 JP w km 6+709