26.02.2019 - MS-1 - zbrojenie i deskowanie korpusu przyczółka P2 JL w km 6+599