25.09.2020 - skarpowanie rowu przy DD18 w km 15+200