25.07.2018 - WS-2 -zbrojenie i deskowanie przyczółka, betonowanie filara w km 4+797