25.04.2019 - WS-2 - zbrojenie kap chodnikowych oraz montaż krawężnika i desek gzymsowych w km 7+294