25.04.2019 - MS-1 - betonowanie skrzydła P2 JP w km 6+599