25.03.2020 - S17 km 8+250 JP Wastwa ścieralna z betonu cementowego