23.08.2018 - WS-2 - deskowanie i zbrojenie fundamentu oraz korpusu przyczółka, betonowanie filara w km 4+797