23.08.2018 - T-3 - betonowanie ustroju ramownicowego w km 5+143