23.08.2018 - MD-6 - deskowanie i zbrojenie ustroju ramownicowego w km 5+127