22.12.2020 - ZB-11 - naprawy, odwodnienie zbiornika w km 13+300