22.11.2018 - WS-2 - zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego w km 4+797